Dit gebeur dikwels dat verkopers van ‘n eiendom sondermeer aanvaar dat hulle nie vir eiendomsagentekommissie aanspreeklik is nie. In ander gevalle is daar twyfel by verkopers of hulle vir agentekommissie...